SOSFS 2013:21

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna

(SOSFS 1999:19) om fördelning

på undersökningsenheter av

läkarundersökningar vid särskild

personutredning i brottmål och av

rättspsykiatriska undersökningar

SOSFS 2013:21 (M)

Föreskrifter

SOSFS 2013-21 (M).indd 1

2013-05-28 13.15

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2013-5-45

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2013

SOSFS 2013-21 (M).indd 2

2013-05-28 13.15

SOSFS

2013:21 (M)

Utkom från trycket

den 4 juni 2013

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:19)

om fördelning på undersökningsenheter av

läkarundersökningar vid särskild personutredning

i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar;

beslutade den 3 maj 2013.

Rättsmedicinalverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen

(1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och 12 § för-

ordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning att bilagan

till Rättsmedicinalverkets föreskrifter (SOSFS 1999:19) om fördel-

ning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild

personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar

ska ha följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2013.

Rättsmedicinalverket

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Anton Svensson

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

SOSFS 2013-21 (M).indd 3

2013-05-28 13.15

SOSFS

2013:21

Bilaga

1

Undersökningsenheter och upptagningsområden för läkarundersök-

ningar vid särskild personutredning i brottmål och för rättspsykia-

trisk undersökning

Undersökningsenhet

Personkrets

Upptagningsområde

Södra

Rättsmedicinalverket

Rättspsykiatriska avdelningen

Box 4024

422 04 HISINGS BACKA

Telefon: 031-55 96 00

Telefax: 031-55 49 61

Personer som ska genomgå

särskild personutredning i

brottmål eller rättspsykiatrisk

undersökning

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Blekinge län

Skåne län

Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län

Örebro län

Mellersta

Rättsmedicinalverket

Rättspsykiatriska avdelningen

Box 4044

141 04 HUDDINGE

Telefon: 08-607 15 00

Telefax: 08-711 71 41

Personer som ska genomgå

särskild personutredning i

brottmål eller rättspsykiatrisk

undersökning

Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län

Östergötlands län

Gotlands län

Västmanlands län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Personer som är frihetsberövade

och som ska genomgå

rättspsykiatrisk undersökning

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

Norra

Rättspsykiatriska

utredningsenheten

Norrlands Universitetssjukhus

901 85 UMEÅ

Telefon: 090-785 00 00

Telefax: 090-13 64 71

Personer som ska genomgå

särskild personutredning i

brottmål samt personer som

inte är frihetsberövade och

ska genomgå rättspsykiatrisk

undersökning

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

1 Senaste lydelse SOSFS 2009:20.

SOSFS 2013-21 (M).indd 4

2013-05-28 13.15