SOU 1921:42

Ministeriella noter växlade med Italien angående ömsesidighet rörande ersättning för olycksfall i arbete