SOU 1924:5

Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet : överarbetning av ett den 25 maj 1923 av Folkbildningssakkunniga avlämnat utlåtande