SOU 1924:59

Fattigvården bland lapparna : utredning