SOU 1924:7

Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek