SOU 1925:21

Förslag till lag om försäkringsavtal m. m