SOU 1926:31

Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning