SOU 1928:13

Utredning och förslag angående en utvidgad folkhögskolutbildning