SOU 1928:24

Betänkande med förslag till lag om ägofred