SOU 1929:22

Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken