SOU 1932:1

Sociala jordutredningens betänkande med förslag till vissa ändringar i den sociala arrendelagstiftningen