SOU 1932:28

Lantmäterisakkunnigas utredning och förslag beträffande lantmäterikontorens organisation