SOU 1934:47

Betänkande och förslag angående statens övertagande av vissa kostnader för folkskoleväsendet m. m