SOU 1935:15

Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap