SOU 1935:22

Utredning och förslag rörande frågan om avgift för hemlån av böcker från bibliotek