SOU 1935:44

Betänkande med utredning och förslag angående folk- och småskoleseminariernas organisation m. m