SOU 1935:52

Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena