SOU 1935:53

Betänkande angående behörighet att utföra elektriskt installationsarbete m.m