SOU 1935:66

Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred