SOU 1936:24

Betänkande med förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m