SOU 1936:34

Utredning rörande de svenska universitets- och högskolestudenternas sociala och ekonomiska förhållanden : bilaga till Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena