SOU 1936:51

Yttrande angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen m. m