SOU 1937:3

Betänkande med förslag till revision av förvarings- och interneringslagarna m. m