SOU 1937:53

Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande automobilbeskattningen