SOU 1937:54

Betänkande angående anordnande av lagringsutrymmen för flytande bränslen m. m