SOU 1938:22

Betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning