SOU 1938:26

Betänkande med utredning och förslag angående centrala verkstadsskolor m. m