SOU 1938:30

Betänkande jämte lagförslag angående lärlingsutbildningen inom hantverket och den mindre industrien