SOU 1938:36

Betänkande med förslag rörande djurskyddslagstiftning