SOU 1938:41

Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m