SOU 1938:49

Betänkande med förslag angående utbildningen av lärare i teckning och i slöjd samt för yrkesundervisningen