SOU 1938:54

Betänkande med utredning och förslag angående överstyrelse för yrkesutbildning