SOU 1938:8

Betänkande med förslag rörande omorganisation av vissa delar av Tekniska skolan i Stockholm