SOU 1939:18

Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m