SOU 1940:13

Statistisk utredning angående förvaltningskostnader m. m. i konkurser