SOU 1940:35

Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv