SOU 1941:12

Betänkande med förslag till förstatligande av den allmänna väghållningen på landet m.m