SOU 1941:18

Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen