SOU 1941:20

Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen