SOU 1941:27

Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen