SOU 1941:28

Betänkande med förslag angående underlättande av deltagandet i kommunala val