SOU 1942:11

Betänkande med utredning och förslag angående betygssättningen i folkskolan