SOU 1942:34

Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m