SOU 1942:4

De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden : utredning och förslag