SOU 1943:41

Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen