SOU 1943:43

Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m