SOU 1944:2

Betänkande med förslag angående långtjänstunderbefäl m. m