SOU 1944:50

Strafflagberedningens betänkande angående verkställigheten av frihetsstraff m. m