SOU 1944:53

Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer