SOU 1945:1

Betänkande med förslag till utlänningslag och lag angående omhändertagande av utlänning i anstalt eller förläggning